Анализы (Троещина), троещина анализы

Назва дослідження Ціна Код
Комплексні лабораторні пропозиції
Комплекс «Передопераційне обстеження»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, коагулограма, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, HBSAg, anti-HCV, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 1 605 5 011
Комплекс «Передопераційне обстеження перед лазерною корекцією зору»: глюкоза, HBSAg, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 437 5 029
Комплекс «Перевірка стану печінки»: загальний аналіз крові з формулою,білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білок, HBsAg, anti-HBcor, anti-HCV, 2 доби 1 083 5 012
Комплекс «Передопераційне обстеження перед малими гінекологічними операціями»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, протромбіновий тест, фібриноген, креатинін, глюкоза, швидкий тест на ВІЛ, сифіліс, гепатит В та С, 2 доби 941 5 043
Комплекс «Біль в суглобах»: загальний аналіз крові з формулою, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, сечова кислота, 1 доба 399 5 013
Комплекс «Щитоподібна залоза»: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, ТГ, анти-ТГ, 2 доби 855 5 014
Комлпекс «Цукровий діабет»: глюкоза крові, глікований гемоглобін, ТТГ, амілаза панкреатична, С-пептид, інсулін, 2 доби 722 5 015
Комплекс «Надлишкова маса тіла»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза крові, глікований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТТГ, АТПО, 1 доба 1 263 5 016
Комплекс «Діагностика остеопорозу»: паратгормон, кальцій іонізований, фосфор неорганічний, 2 доби 304 5 017
Комплекс «Кардіологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, загальний аналіз сечі, 1 доба 561 5 018
Комплекс «Кардіологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, калій, С-реактивний білок, протромбіновий тест, ТТГ, загальний аналіз сечі, 2 доби 1 149 5 019
Комплекс «Гастроентерологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), 3 доби 883 5 020
Комплекс «Гастроентерологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), антитіла до гельмінтів, HBsAg, антитіла сумарні до гепатиту С, бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 доби 2 746 5 021
Комплекс «Скринінг гепатиту С»: антитіла сумарні, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 522 5 022
Комплекс «Скринінг гепатиту В»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 627 5 023
Комплекс «Скринінг гепатитів В та С»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В, антитіла сумарні до вірусу гепатиту С, 2 доби 560 5 024
Комплекс «TORCH-інфекції»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, краснухи, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, 3 доби 1 197 5 025
Комплекс «Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи, ПЛР»: виявлення вірусів герпесу 1/2 типів, 6 типу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, токсоплазми, 3 доби 760 5 026
Комплекс «Інфекції, що передаються статевим шляхом, скорочений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз) , 3 доби 807 5 041
Комплекс » Інфекції, що передаються статевим шляхом, розширений»: хламідії, уреаплазма, мікоплазма хомініс, мікоплазма генітальна, трихомонади (у/г зішкріб, ПЛР, кількісний аналіз), бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 7 діб 1 055 5 042
Комплекс «Приховані вірусні інфекції»: антитіла IgG до цитомегаловірусу, вірусів герпесу 1/2 типів, 2 типу, 6 типу, Епштейна-Барр, 3 доби 750 5 027
Комплекс «Вкусив кліщ»: загальний аналіз крові з формулою, антитіла IgG, IgM до борелій, 3 доби 484 5 028
Комплекс «Постановка на облік по вагітності»: загальний аналіз крові з формулою, група крові та резус-фактор, коагулограма, антитіла сумарні до збудника сифілісу, ТТГ, ВІЛ, HBs-антиген (HBsAg), Гепатит С, антитіла сумарні, 3 доби 1 510 5 030
Комплекс «TORCH-інфекції при постановці на облік по вагітності»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи, 3 доби 1 100 5 031
Комплекс «Біохімія крові в 1-2 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій, кальцій, 1 доба 630 5 032
Комплекс «Біохімія крові в 3 триместрі вагітності»: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, сечовина, креатинін, калій, натрій, кальцій, 1 доба 660 5 033
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, 2доби 551 5 034
Комплекс: ТТГ, Т4 вільний, АТПО, 2 доби 418 5 035
Комплекс: ТТГ, кальцій іонізований (сироватка), вітамін D заг.,3 доби 617 5 036
Комплекс: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, АТТГ. АТрТТГ, 3 доби 969 5 037
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), глюкоза (сироватка), 1 доба 228 5 038
Комплекс: Глікований гемоглобін (HbA1c), індекс НОМА, С-пептид 494 5 039
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба 150 5 101
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули),  1 доба 120 5 186
Аналіз крові на ретикулоцити, 1 доба 100 5 188
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh), 1 доба 140 5 105
Біохімічні дослідження крові
Комплекс «Біохімія крові»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін, амілаза панкреатична, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза, 1 доба 751 5 193
Комплекс «Печінкові проби»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, 1 доба 323 5 118
Аланінамінотрансфераза (АЛТ), 1 доба 60 5 112
Аспартатамінотрансфераза (АСТ), 1 доба 60 5 113
Білірубін загальний, 1 доба 60 5 179
Білірубін прямий, 1 доба 60 5 110
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий), 1 доба 100 5 111
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ), 1 доба 60 5 114
Лужна фосфатаза (ЛФ), 1 доба 60 5 115
Тимолова проба, 1 доба 80 5 116
Альфа-амілаза, 1 доба 60 5 117
Амілаза панкреатична, 1 доба 70 5 131
Ліпаза, 1 доба 130 5 119
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), 1 доба 60 5 120
Холінестераза, 1 доба 60 5 121
Церулоплазмін (мідна оксидаза), 2 доби 160 5 192
Загальний білок, 1 доба 60 5 122
Загальний білок та білкові фракції, 1 доба 100 5 124
Альбумін, 1 доба 60 5 123
Комплекс «Ниркові проби»: сечовина, сечова кислота, креатинін, калій, 1 доба 228 5 194
Креатинін, 1 доба 60 5 130
Сечова кислота, 1 доба 60 5 129
Сечовина, 1 доба 60 5 127
Азот сечовини, 1 доба 60 5 128
Ліпідний обмін
Комплекс «Ліпідограма»: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності, 1д 228 5 136
Холестерин (ХС), 1 доба 60 5 132
Тригліцериди (ТГ), 1 доба 60 5 135
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), 1 доба 60 5 134
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), 1 доба 60 5 133
Аполіпопротеїн-А (Апо-А), 2 доби 90 5 137
Аполіпопротеїн-В (Апо-В), 2 доби 90 5 138
Електроліти, мікроелементи
Комплекс «Електроліти крові»: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, 1 доба 266 5 146
Калій (К+), 1 доба 60 5 143
Натрій (Na+), 1 доба 60 5 144
Хлор (Cl-), 1 доба 60 5 145
Кальцій (Ca), 1 доба 60 5 139
Кальцій іонізований (Са++), 1 доба 100 5 140
Магній (Mg), 1 доба 60 5 141
Фосфор неорганічний (Р), 1 доба 60 5 142
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), 1 доба 90 5 148
Глюкозо-толерантний тест на 50 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба 150 5 190
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (триразове визначення протягом 2 годин), 1 доба 200 5 149
Глюкозо-толерантний тест на 75 грам глюкози (дворазове визначення), 1 доба 150 5 153
Глікований гемоглобін (HbA1c), 1 доба 165 5 150
С-пептид (заморожена сироватка), 1 доба 160 5 151
Інсулін , 1 доба 160 5 152
Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, розрахунок індексу), 1 доба 210 5 154
Лептин, 4 доби 375 5 185
Ревмо- та кардіомаркери
Комплекс «Ревмопроби»: антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, 1 доба 200 5 195
C-реактивний білок (напівкількісний показник), 1 доба 70 5 155
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник), 1 доба 70 5 156
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник), 1 доба 70 5 157
Гомоцистеїн, 1 доба 375 5 160
Серомукоїди, 4 доби 70 5 178
Креатинфосфокіназа (КФК), 1 доба 80 5 161
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ), 1 доба 130 5 159
Тропонін І,  1 доба 160 5 158
С-реактивний білок (кількісний показник), 1 доба 80 5 197
Ревматоїдний фактор (кількісний показник), 1 доба 80 5 198
Антистрептолізин-О (кількісний показник), 1 доба 80 5 199
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Комплекс «Диференційна діагностика анемії»: загальний аналіз крові з формулою, залізо, ферритин, фолієва кислота, вітамін В12, 2 доби 684 5 196
Залізо (Fe), 1 доба 60 5 162
Ферритин, 1 доба 170 5 163
Вітамін В12 (ціанокобаламін), 1 доба 180 5 164
Трансферин, 1 доба 140 5 165
Комплекс «Насиченість трансферину залізом»: трансферин, залізо, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки, 1 доба 190 5 166
Фолієва кислота, 1-2 доби 170 5 167
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ), 1 доба 270 5 173
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, 1 доба 110 5 189
Тромбіновий час (ТЧ,) 1 доба 80 5 170
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), 1 доба 80 5 172
Фібриноген за Клаусом (ФБ), 1 доба 80 5 171
D-димер, 1 доба 150 5 177
Вовчаковий антикоагулянт, 1 доба 210 5 175
Пряма проба Кумбса, 1 доба 320 5 108
Непряма проба Кумбса, 1 доба 320 5 106
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ), 2 доби 140 5 211
Трийодтиронін вільний (Т3 free), 2 доби 140 5 212
Трийодтиронін загальний (Т3), 2 доби 140 5 213
Тироксин вільний (Т4 free), 2 доби 140 5 214
Тироксин загальний (Т4), 2 доби 140 5 215
Тиреоглобулін (TГ), 2 доби 165 5 217
Кальцитонін, 1 доба 270 5 238
Паратгормон, 1 доба 160 5 219
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG), 2 доби 165 5 218
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО), 2 доби 165 5 216
Антитіла до рецепторів ТТГ, 3 доби 320 5 239
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні), 3 доби 180 5 243
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2), 2 доби 150 5 202
Прогестерон (П), 2 доби 160 5 201
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 2 доби 160 5 221
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), 2 доби 160 5 222
Пролактин (ПРЛ), 2 доби 160 5 220
Макропролактин, 2 доби 400 5 247
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), 2 доби 160 5 205
Дигідротестостерон (ДТ), 3 доби 290 5 241
17-оксипрогестерон (17-ОНП), 2 доби 160 5 206
Тестостерон вільний, 2 доби 200 5 203
Тестостерон загальний, 2 доби 160 5 204
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG), 2 доби 160 5 210
Андростендіон, 1 доба 200 5 207
Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний, тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін, розрахунок індексу), 2 доби 200 5 242
Антимюллерів гормон, 3 доби 500 5 226
Пренатальна гормональна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний, 1 доба 160 5 228
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) вільний, 2 доби 160 5 237
Альфа-фетопротеїн (АФП), 2 доби 160 5 229
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A), 2 доби 200 5 231
Естріол вільний (E3 free), 2 доби 150 5 232
Плацентарний лактоген, 2 доби 300 5 233
Плацентарний фактор росту, 2 доби 532 5 245
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia, 2 доби 600 5 234
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia, 2 доби 1 190 5 246
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний, 2 доби 600 5 235
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ), 1 доба 260 5 223
Прокальцитонін 400 5 225
Еритропоетин, 3 доби 336 5 249
Кортизол, 1 доба 210 5 208
Соматотропний гормон (CTГ, STH, Growth hormone, гормон росту), 1 доба 190 5 224
Вітамін D загальний (25-гідроксикальциферол), 3 доби 390 5 244
Вітамін D3 (1,25 дигідрокси-холекальциферол), 15 діб 2 654 5 248
Альдостерон, 5 діб 314 5 209
Ренін активний, 5 діб 750 5 240
Комплекс: Альдостерон, ренін активний, альдостерон-ренінове співвідношення, 5 діб 1 344 5 040
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA), 1 доба 150 5 303
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA), 1 доба 170 5 304
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242), 3 доби 345 5 311
Онкомаркер шлунку (СА-72-4), 3 доби 360 5 308
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9), 1 доба 170 5 307
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3), 2 доби 170 5 306
Онкомаркер яєчників (СА-125), 2 доби 170 5 305
Онкомаркер раку яєчників НЕ4, 2 доби 370 5 310
Раково-ембріональний антиген (СЕА), 2 доби 170 5 309
Індекс ROMA (СА-125, НЕ-4, розрахунок індексу), 2 доби 450 5 312
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма: cубпопуляції- CD3, CD4, CD8, CD22, CD16/56 , імунорегуляторний індекс Th/Ts; сироваткові IgA, IgG, IgM. Фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, НСТ-тест. Індивідуальна чутливість лімфоцитів до імунотропних препаратів, 10 діб 450 5 350
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), 3 доби 100 5 351
Вміст секреторного імуноглобуліну А, 2 доби 240 5 365
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО), 1 доба 570 5 352
Антирезусні антитіла, 1 доба 320 5 353
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби 270 5 354
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I, 3 доби 270 5 355
Антитіла IgG до кардіоліпіну, 3 доби 195 5 356
Антитіла IgM до кардіоліпіну, 3 доби 195 5 357
Антитіла IgG до фосфоліпідів, 3 доби 210 5 358
Антитіла IgM до фосфоліпідів, 3 доби 210 5 359
Антитіла IgG до гліадину, 3 доби 240 5 372
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР), 3 доби 345 5 360
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2), 3 доби 220 5 361
Антинуклеарні антитіла (ANA), 3 доби 240 5 362
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК, 3 доби 350 5 363
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК, 3 доби 320 5 364
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate), 5 діб 650 5 366
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби), 5 діб 650 5 367
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс), 5 діб 650 5 368
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби), 5 діб 650 5 369
Імуноглобулін E загальний (IgE Total), 1 доба 160 5 370
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген), 2 доби 140 5 371
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG), 3 доби 180 5 418
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM), 3 доби 180 5 419
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV), 3 доби 225 5 494
HBs-антиген (HBsAg), 2 доби 180 5 420
Антитіла сумарні до HBs-антигену вірусу гепатиту В (anti-HBs), 3 доби 200 5 422
HBe-антиген (HBeAg), 3 доби 220 5 424
Антитіла сумарні до Hbcor-антигену вірусу гепатиту В (anti-Hbcor), 2 доби 190 5 492
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG), 2 доби 180 5 427
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM), 2 доби 180 5 428
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (anti-HCV), 2 доби 220 5 488
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG), 3 доби 165 5 435
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG), 3 доби 160 5 437
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM), 3 доби 160 5 438
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2), 5 діб 250 5 436
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG), 3 доби 160 5 439
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM), 3 доби 160 5 458
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG), 3 доби 160 5 440
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM), 3 доби 160 5 459
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу, 3 доби 160 5 491
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG), 3 доби 160 5 441
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM), 3 доби 160 5 442
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgG), 3 доби 160 5 443
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgM), 2 доби 160 5 444
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр EBNA (EBV EBNA IgG), 3 доби 160 5 446
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG), 3 доби 150 5 447
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM), 3 доби 150 5 448
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV),3 доби 250 5 490
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG), 3 доби 160 5 449
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM), 3 доби 160 5 450
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM), 3 доби 160 5 453
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), 3 доби 160 5 451
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii), 3 доби 250 5 452
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот), 2 доби 594 5 497
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgМ (імуноблот), 2 доби 594 5 498
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis, 3 доби 160 5 455
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis, 3 доби 160 5 456
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis, 3 доби 210 5 457
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae, 3 доби 200 5 425
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae, 3 доби 200 5 426
Гельмінтози (серологія)
Комплекс «Гельмінтози»: антитіла IgG до  аскарид, ехінококу, опісторхісів, токсокар, трихінел, антитіла сумарні до лямблій, 3 доби 1 178 5 493
Антитіла IgG до аскарид, 3 доби 300 5 462
Антитіла IgG до ехінококу, 3 доби 190 5 464
Антитіла IgG до опісторхісів, 3 доби 190 5 460
Антитіла IgG до токсокар, 3 доби 200 5 463
Антитіла IgG до трихінел, 3 доби 170 5 461
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій, 3 доби 190 5 469
Антитіла JgM до лямблій, 3 доби 170 5 495
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160 5 466
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160 5 468
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 160 5 489
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби 252 5 470
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору), 2 доби 370 5 487
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби 280 5 472
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу), 3 доби 280 5 473
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби 180 5 474
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)), 3 доби 180 5 475
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби 200 5 421
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae, 4 доби 200 5 423
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу), 2 доби 190 5 484
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ), 1 доба 80 5 485
Дифтерія, антитіла IgG до дифтерійного анатоксину, 3 доби 487 5 496
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА, 7 діб 240 5 486
ДІАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби 230 5 501
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (плазма крові), ПЛР, 3 доби 290 5 502
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 3 доби 580 5 503
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз  (плазма крові), ПЛР, 3 доби 330 5 504
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров), ПЛР, 4 доби 620 5 505
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров), ПЛР, 4 доби 520 5 506
Вірус гепатиту D (HDV) (кров), ПЛР, 4 доби 280 5 507
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР, 5 діб 250 5 508
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР, 5 діб 210 5 509
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 160 5 551
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 170 5 510
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, типування (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160 5 511
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 160 5 512
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160 5 516
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 180 5 517
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 160 5 518
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, кількісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор, зішкріб з ц/к), 3 доби 180 5 552
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР, якісний аналіз (цільна кров, слина, ліквор), 3 доби 160 5 521
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 522
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР,кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 560
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 523
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 561
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 524
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 562
Уреаплазма уреалітікум/парвум, ПЛР, типування, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 525
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 554
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 528
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 563
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 529
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 564
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 530
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 180 5 565
Гарднерела (Gardnerella vaginalis) та атопобіум (Atopobium vaginalis), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі) , 3 доби 250 5 556
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 160 5 531
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 170 5 566
Кандида альбіканс (Candida albicans) та інші дріжджеподібні гриби, ПЛР, якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви, ранкова порція сечі), 3 доби 250 5 532
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз, 2 доби 175 5 541
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту на 10 інфекцій, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 600 5 534
Фемофлор 16: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 900 5 533
Флороценоз: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 2 доби 600 5 543
Андрофлор Скрін: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР  (сеча (якщо неможливо взяти зішкріб), 3 доби 650 5 549
Андрофлор: дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР (еякулят, сік простати, зішкріб з уретри), 3 доби 1 500 5 544
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 160 5 535
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР кількісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 170 5 553
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 300 5 538
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР кількісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 330 5 537
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР кількісний аналіз ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 3 доби 600 5 542
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний аналіз, 2 доби 800 5 539
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР якісний аналіз (зішкріб з уретри, ц/к, заднього бічного склепіння піхви), 1 доба 160 5 540
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11/44 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170 5 567
Вірус папіломи людини (HPV) 26/53/66 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170 5 568
Вірус папіломи людини (HPV) 68/73/82 типи (зішкряб), ПЛР, кількісний аналіз, 2 доби 170 5 569
Комплексне генотипування  ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 4 доби 666 5 526
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату), 5 діб 630 5 527
Інші інфекції (ПЛР)
Chlamydia pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби 200 5 557
Mycoplasma pneumoniae, ПЛР, якісний аналіз (мазок, змив рота, носоглотки, харкотиння), 3 доби 200 5 558
Мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 215 5 550
Комплексне дослідження збудників інфекцій в ендометрії/матеріалі плода (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhea, HSV 1, HSV 2, CMV), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 1 050 5 545
Пакет «TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris», якісне визначення методом ПЛР, 5 діб 368 5 559
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби 220 5 570
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР, 2 доби 315 5 571
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі, 1 доба 110 5 601
Двостаканна проба сечі, 1 доба 190 5 602
Сеча за Нечипоренком, 1 доба 90 5 605
Білок в добовій сечі, 1 доба 55 5 618
Глюкоза в сечі, 1 доба 55 5 623
Кетони в сечі, 1 доба 55 5 606
Альфа-амілаза (діастаза) сечі, 1 доба 60 5 616
Транспорт солей (добова сеча+сироватка), 6 діб 246 5 624
Креатинін в сечі, 1 доба 60 5 615
Альбумін в сечі, мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча), 1 доба 162 5 620
Кортизол в добовій сечі, 1 доба 210 5 621
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д), 4 доби 270 5 622
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба 130 5 650
Аналіз калу на приховану кров, 1 доба 120 5 651
Зішкрібок на ентеробіоз, 1 доба 110 5 652
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші, 1 доба 100 5 653
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі), 1 доба 300 5 655
Кальпротектин, 1 доба 570 5 656
Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі (якісно) 250 5 664
Пакет «Мікробіом-експрес» (кількісне визначення Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria, якісне визначення C.albicans C.glabrata C.krusei, H. pylori) методом ПЛР, 8 діб 1 425 5 657
Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 710 5 658
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis,  Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 710 5 662
Пакет «Гострі кишкові інфекції» (Shigella/ ЕIEC / Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus F / Rotavirus A / Astrovirus ), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 5 діб 525 5 659
Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР, 6  діб 625 5 660
Clostridium difficile, якісне визначення, генотипування, методом ПЛР, 6  діб 490 5 661
Мікробіологічне дослідження калу з чутливістю до антибактеріальних препаратів (Campylobacter spp; Shigella spp; Salmonella spp; Yersinia spp; E. coli spp; Vibrio spp; Aeromonas spp; Candida spp; Інші мікроорганізми), 5 діб 350 5 663
Панкреатична еластаза в калі, 3 доби 500 5 665
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроелементний аналіз волосся (28 показників), 13 діб 700 5 680
Кортизол в слині, 3 доби 290 5 681
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Визначення антиспермальних антитіл (сироватка крові), 1 доба 200 5 773
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма, 2 доби 220 5 720
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок, 2 доби 120 5 702
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків, 2 доби 120 5 704
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра / секрет простати), 2 доби 120 5 705
Мікроскопічне дослідження сперми, 2 доби 120 5 708
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби, 2 доби 120 5 709
Мікроскопія зіскребка на демодекс, 1 доба 120 5 710
Цитоморфологічне скринінгове дослідження у жінок (урогенітальні виділенння), 2 доби 150 5 706
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест), 2 доби 200 5 716
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія CelltraZone), 3 доби 426 5 723
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в кількісному форматі (19 високоонкогенних типів), 4 доби 1 092 5 725
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки, 2 доби 220 5 722
Цитологічне дослідження пунктату / виділення з молочної залози / ендоскопічний, ексфоліативний матеріал / ексудат, 2 доби 220 5 707
Назоцитограма, 1 доба 150 5 724
Виявлення Helicobacter pylori (методом мікроскопії біоптату ), 2 доби 150 5 728
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (з поверхні ран або виразок, транссудатів і ексудатів, промивних вод, слизу, відбитки або зішкріби шкіри), 2 доби 150 5 731
Цитологічне дослідження харкотиння, 2 доби 168 5 732
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій/молочна залоза, щитоподібна залоза/ (Рідинна цитологія CelltraZone), 3 доби 426 5 733
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікробіологічне дослідження матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око) включно з виділенням грибів (дріжджеподібних та міцеліальних), S.aures та S.agalactiae, з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 751
Мікробіологічне дослідження харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 755
Бактеріоскопічний метод виявлення мікобактерій туберкульозу в харкотинні (метод збагачення), 3 доби 360 5 775
Мікробіологічне дослідження харкотиння на виявлення мікобактерій туберкульозу (М. tuberculosis), 10 діб 380 5 776
Мікробіологічне дослідження сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 756
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень (включно з виділенням дріжджеподібних грибів) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 754
Мікробіологічне дослідження грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 759
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, 9 діб 500 5 753
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 4 — 5 діб 340 5 762
Мікробіологічне дослідження калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 3 — 5 діб 310 5 763
Мікробіологічне дослідження нігтів,шкірних покривів, волосся на грибкову флору (міцеліальні гриби) з чутливістю до протигрибкових препаратів, 21 доба 310 5 760
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) + визначення чутливості до антибактеріальних препаратів, 2 доби 360 5 765
Мікробіологічне дослідження на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 5 діб 310 5 761
Мікробіологічне дослідження на виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 2 — 3 доби 310 5 770
Мікробіологічне дослідження з носоглотки та ротоглотки на BL, 10 діб 380 5 767
Мікробіологічне дослідження на виявлення трихомонад (Trichomonas vaginalis) методом InPouch, 7 діб 590 5 769
Мікробіологічне дослідження на виявлення гонококів (Neisseria gonorrhoeae), 2-4 доби 500 5 771
Мікробіологічна діагностика біопсії ендометрію/хоріона з чутливістю до антибактеріальних препаратів, 7 діб 1 700 5 768
Мікробіологічне дослідження матеріалу (рана, трансудати, ексудати) з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, + виділення анаеробних мікроорганізмів (без визначення чутливості до антибактеріальних препаратів)  2 — 7 діб 360 5 774
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності 360 5 051
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності 420 5 052
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності 520 5 053
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності 655 5 054
Патогістологічне дослідження V категорії складності 950 5 055
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) 380 5 056
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138) 730 5 057
Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер 780 5 060
Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 505 5 058
Дослідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 780 5 059
Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна  + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 950 5 061
Дослідження біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA +  IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 1 890 5 062
Інтраопераційне гістологічне дослідження 1 260 5 063
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка, повний опис) 1 000 5 065
Консультація цитологічного препарату (друга думка, повний опис) 250 5 067
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення маркерів онкотрансформації: р16, Кі-67, 10 діб 1 360 5 074
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення маркерів онкотрансформації: р16, Кі-67, р53, 10 діб 2 000 5 075
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення маркеру онкотрансформації: р16, 10 діб 800 5 076
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення маркеру онкотрансформації: р53, 10 діб 800 5 077
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення маркеру проліферації: Кі-67, 10 діб 800 5 078
Додаткове імуногістохімічне дослідження (маркери р16, Кі-67)/дозаказ після отримання первинного результату гістології/ , 7 діб 1 160 5 079
Додаткове імуногістохімічне дослідження (маркери р16, Кі-67, р53)/дозаказ після отримання первинного результату гістології/ , 7 діб 1 700 5 080
Додаткове імуногістохімічне дослідження (маркер р16)/дозаказ після отримання первинного результату гістології/ , 7 діб 700 5 081
Додаткове імуногістохімічне дослідження (маркер р53)/дозаказ після отримання первинного результату гістології/ , 7 діб 700 5 082
Додаткове імуногістохімічне дослідження (маркер Кі-67)/дозаказ після отримання первинного результату гістології/ , 7 діб 700 5 083
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень 350 5 066
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається 2 000 5 810
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод) 2 800 5 811
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається 1 800 5 812
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається (стандарт+FISH-метод) 2 800 5 813
Цитогенетичне дослідження ворсин хоріона в абортивному матеріалі (вагітність 5-11 тижнів) 2 300 5 875
Визначення каріотипу пацієнта, 28 діб 1 450 5 815
Визначення каріотипу пацієнта терміново, 7 діб 2 050 5 816
Комплекс «Визначення каріотипу подружжя та експертне заключення лікаря — цитогенетика», 28 діб 2 755 5 826
Аналіз сперми, FISH-метод, 10 діб 2 475 5 817
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 5 хромосомам: 13, 18, 21, X, Y (до 12 ембріонів) (з біопсією бластомера/трофектодерми) 19 410 5 819
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 9 хромосомам: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y (до 12 ембріонів) (з біопсією бластомера) 25 725 5 820
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH), додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми) 1 000 5 882
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми, додатковий ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми) 7 000 5 859
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS FISH) по 8 хромосомам: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y  (до 12 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 25 725 5 883
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові 431 5 850
Визначення зиготності гену RHD 2 159 5 851
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності) 8 000 5 853
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності) 16 000 5 854
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності) 24 500 5 855
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1 535 5 856
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації 39 035 5 857
ДНК-діагностика муковісцидозу 1 723 5 863
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 966 5 864
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми 5 168 5 865
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії 1 000 5 866
ДНК-діагностика фенілкетонурії 1 367 5 867
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної), 4 доби 3 000 5 868
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 240 5 869
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 168 5 870
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації 7 000 5 879
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна (трисомія 21 хромосоми), визначення статі 10 685 5 873
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), визначення статі 14 091 5 874
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, визначення статі 15 477 5 880
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, мікроделецій, визначення статі 17 787 5 881
VERACITY, NIPT — мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 7 900 5 885
VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 8 200 5 886
VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 8 500 5 887
VERACITY, NIPT — максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. 9 500 5 888
VERACITY, NIPT — мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. 9 500 5 889
VERAgene, NIPT (13, 18, 21 + стать плоду, Y + 4 мікроделеції + 50 моногенних захворювань) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. (VERAgene, NIPT (жінка); VERAgene, NIPT (партнер)) 14 900 5 890
VERAgene, NIPT (13, 18, 21 + стать плоду, Y + анеуплоїдії X&Y + 4 мікроделеції + 50 моногенних захворювань) для одноплідної вагітності, з 10 т.в. (VERAgene, NIPT (жінка); VERAgene, NIPT (партнер)) 14 900 5 891
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лактазна недостатність (LCT -13910C/T), 5 діб 300 5 902
Кардіогенетика: тромбофілія (гени F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1), ПЛР 1 250 5 903
Кардіогенетика: гіпертонія (гени ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3), ПЛР 600 5 904
Пакет «Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера» (UGT1A1), 8 діб 440 5 906
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників» (BRCA1 2 поліморфізми) , 8 діб 640 5 907
Пакет «Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників розширений» (BRCA1 2 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм, CHEK2 3 поліморфізми ), 8 діб 1 964 5 908
Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR) , 8 діб 480 5 909