Ведення вагітності

 

Консультації Кількість Ціна
1 Післяпологова консультація акушера-гінеколога (60 днів) 1 470
2 Консультація психолога
3 Консультація офтальмолога 1 430
4 Консультація стоматолога 1 150
5 Консультація терапевта 2 860
6 Консультація акушера-гінеколога 10 4700
Разом 15 6610
Функціональна діагностика Кількість Ціна
1 УЗД при вагістності до 11 тижнів 1 430
2 Експертне УЗД (11-40 тижнів) 3 1560
3 УЗД молочних залоз
4 УЗД щитовидної залози
5 УЗД органів черевної порожнини
6 Контрольне УЗД
7 Кардіотокографія (КТГ) 4 1080
8 Електрокардіографія (ЕКГ) 2 340
Разом 10 3410
Лабораторні дослідження Кількість Ціна
1 явка (12 тижнів)
1 Комплекс »Постановка на облік по вагітності»: загальний аналіз крові з формулою, група крові та резус-фактор, коагулограма, антитіла сумарні до збудника сифілісу, ТТГ, ВІЛ, HBs-антиген (HBsAg), Гепатит С, антитіла сумарні (к.5030) 1 1700
2 Комплекс »TORCH-інфекції при постановці на облік по вагітності»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи (к.5031) 1 1260
3 АЛТ (к.5112) 1 70
4 АСТ (к.5113) 1 70
5 Білірубін загальний (к.5179) 1 70
6 Сечовина (к.5127) 1 70
7 Креатінін (к. 5130) 1 70
8 Загальний білок (к. 5122) 1 70
9 Глюкоза (к.5148) 1 100
10 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis (к.5455) 1 190
11 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis (к.5456) 1 190
12 Трийодтиронін вільний (Т3 free) (к.5212) 1 150
13 Тироксин вільний (Т4 free) (к.5214) 1 150
14 Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia (5234) 1 650
15 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
16 Цитологічне дослідження (к.453) 1 160
17 Аналіз виділень з сечостатевих органів (мікроскопія) (к.451) 1 150
18 Забір у/г 1 60
19 Мікробіологічне дослідження сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів (к.5756) 1 310
2 явка (14 тижнів) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
2 Консультація офтальмолога 1 0
3 Консультація стоматолога 1 0
3 явка (18 тижнів) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
2 Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА (к.5486) 1 300
4 явка (22 тижнів) Кількість Ціна
1 Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний (к.5235) 1 650
2 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
3 Глюкозотолерантний тест (за необхідності) 1 0
5 явка (27 тижнів) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
2 Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула (к.5101) 1 160
3 Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) (к.5173) 1 280
4 Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу) (к.5484) 1 230
6 явка (30 тижнів) Кількість Ціна
1 АЛТ (к.5112) 1 70
2 АСТ (к.5113) 1 70
3 Білірубін загальний (к.5179) 1 70
4 Сечовина (к.5127) 1 70
5 Креатінін (к. 5130) 1 70
6 Загальний білок (к. 5122) 1 70
7 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
7 явка (34 тижні) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
2 Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула (5101) 1 160
3 Тромбоцити (к.417) 1 50
4 Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) )(к.5173) 1 280
5 Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА (к. 5486) 1 300
8 явка (37 тижнів) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
9 явка (40 тижнів) Кількість Ціна
1 Загальний аналіз сечі (к.421) 1 100
Разом лабораторні дослідження 9220

Разом за весь перелік медичних послуг вартість складає 19240 грн 00 коп (дев’ятнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок)